بسکتبال

لغو مرحله پلی آف لیگ بسکتبال قوت گرفت

پس از کش و قوس های فراوان، گفته می گردد که فدراسیون بسکتبال ایران تصمیم خود مبنی بر لغو بازی های مرحله پلی آف لیگ برتر را اتخاذ نموده است.

27 فروردین 1399